Vedoucí katedry: prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec

Zastupci vedoucího katedry:
Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D.
Ing. arch. Ing. Jana Hořická
Ing. arch. Jaroslav Daďa

Sekretariát: Renée Weichertová, DiS. Lenka Jeníková

X