Vedoucí katedry: prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec

Zastupci vedoucího katedry:
Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.

Sekretariát: Renée Weichertová, DiS. Lenka Jeníková

X