SÍDLO KATEDRY
Katedra architektury
Fakulty stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Budova D – Atelier D – místnost D2110

VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry: prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec

Zastupci vedoucího katedry:
Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.

Sekretariát: Renée Weichertová, DiS. Lenka Jeníková

e-mail: k129@fsv.cvut.cz
telefon: (+420) 224 354 717, (+420) 224 355 475

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
https://www.facebook.com/Katedra-architektury-FSv-ČVUT-382944378398573/

GALERIE STUDENTSKÝCH PRACÍ
http://archgalerie.fsv.cvut.cz
https://cz.pinterest.com/aplusesfsv/

Katedra architektury ČVUT v Praze, Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6

X