doc. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry / zástupce proděkana pro pedagogickou činnost pro A+S / předsedkyně ORO A+S / předsedkyně PRP A+S / tajemnice AS FSv /docent

místnost: D2113
tel: (+420) 224355301
e-mail: zuzana.peskova@fsv.cvut.cz
konzultace: pro výuku letního semestru 2016/17 – úterý 14.00 – 15.30 (v odůvodněných případech je možné domluvit si individuální konzultaci mailem)

pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
specializace: venkovský prostor

výběr z referencí:

X