prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec

vedoucí katedry / vedoucí školícího pracoviště / člen PRP A+S / profesor / autorizovaný architekt ČKA

místnost: D2111
tel: (+420) 224353982, (+420) 224354717
e-mail: mikulas.hulec@fsv.cvut.cz
konzultace:

pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
specializace: restaurování a obnova památek, divadla/historická divadla, novostavby v historickém kontextu

výběr z referencí:

X