prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

proděkanka pro pedagogickou činnost / předsedkyně ORO A+S / předsedkyně PRP A+S / profesor

místnost: D2113
tel: (+420) 224355301
e-mail: zuzana.peskova@fsv.cvut.cz
konzultace: https://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/bc/bas.php

pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
specializace: venkovský prostor

výběr z referencí:

X