Ateliér architektonické tvorby 2

129AT02 (129ATV2)

Anotace

Předmět navazuje na ateliér AT01, jehož náplní je bytový dům.
Tématem ateliéru AT02 je budova některého z běžných druhů občanské vybavenosti malé velikosti s jedním provozním okruhem.  Nedílnou součástí tématu je i navazující veřejný prostor.
Cílem předmětu je

 • rozvinout a prohloubit dovednosti studentů, které získali v předchozí ateliérové výuce,
 • na praktických příkladech uplatnit a upevnit teoretické znalosti z předchozích přednášek a cvičení
 • a prohloubit znalost, chápání a schopnost praktického uplatnění principů architektonického myšlení.
Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AT02 (129ATV2) – Ateliér architektonické tvorby 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 3/5
 • Rozsah studijního předmětu: 0+6
 • Hodin. za týden: 6
 • Kreditů: 8
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Jaromír Kročák
Časový program přednášek a cvičení

(01) Zadání: stavební program s kapacitními údaji provozu, orientační polohopis a výškopis

(02-03) Analýzy a rešerše

(03-05) Práce na architektonicko- urbanistickém konceptu a řešení vztahů navrhované budovy, jejího provozu a jejího okolí

(04-10) Práce na architektonickém prostorovém konceptu budovy, technickém a konstrukčním konceptu stavby, architektonickém návrhu budovy

(11-12) Práce na finálním výkrese a modelu

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Wettbewerbe aktuell, Detail,apod.)
 • Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Přednášky / sylaby / doplňující informace

Sylabus_AT02__2017 (pdf – 374 kB)

Témata – ZS 2017/2018

Rychtařík – Med
Místní knihovna v Klánovicích

Knytl – Šabart

Gleich – Němeček

Novotná – Taraba
Proluka Na Perštýně (Návrh hotelu nebo kulturního centra)

Trojan – Táborský
Vysokoškolský kampus v Praze 6 (Ideová studie na reálných pozemcích pod patronací odboru územního plánu Prahy 6)
Úloha zaměřená na:
– urbanistické řešení lokality (uliční a stavební čára, měřítko hmotového řešení zástavby, dopravní řešení)
– kontext ve vztahu k okolí
– typologii studentského či hostovského pokoje
– provoz bufetu, klubu, kavárny, malé restaurace
– řešení podzemních garáží

Pešková – Košatka
Konverze plochy po bývalem JZD v obci Cejle, nedaleko Telče (návrh domu s pečovatelskou službou)

Šikola – Kerel
Novostavba odborné Střední průmyslové školy TOS Varnsdorf (Strojní podnik)

X