Ateliér architektonické tvorby 3

129AT3

Anotace

Předmět navazuje na ateliér ATV2, jehož náplní je stavba občanské budovy menšího rozsahu.
Tématem ateliéru AT3 je budova většího rozsahu s více provozními okruhy v konkrétním prostředí. Jedná se o budovu běžného druhu občanské vybavenosti střední velikosti. Nedílnou součástí tématu je i navazující venkovní prostor.
Cílem předmětu je rozvinout získané dovednosti studentů a prohloubit jejich znalosti zejména z nauky o budovách, o rozvoji území, o architektonické a výtvarné kompozici, o konstrukcích pozemních staveb, o technických zařízeních budov a o energetické efektivitě staveb.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AT3 – Ateliér architektonické tvorby 3
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 3/6
 • Rozsah studijního předmětu: 0+8
 • Hodin. za týden: 8
 • Kreditů: 10
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch Petr Lédl, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení

(01) Zadání: stavební program s kapacitními údaji jednotlivých provozů, orientační polohopis a výškopis(02-03) Analýzy a rešerše

(03-05) Práce na architektonicko- urbanistickém konceptu řešení vztahů navrhované budovy, jejích provozů a jejího okolí

(05-10) Práce na architektonickém prostorovém konceptu budovy, technickém a konstrukčním konceptu stavby, architektonickém návrhu budovy

(11-12) Práce na finálním výkrese a modelu

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, na prezentacích, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt, A10, Eettbewerbe aktuell, Detail,apod.)
 • Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Sylabus

AT3-podklady (pdf – 64 kB)

Vyučující AT3 LS 2017/18

Šourek – Lajda

 • Budova a areál nové základní školy jako součást nově řešeného centra vsi Tuchoměřice

Dvořák Vojtěch – Filsak

 • Rekreačně ubytovací areál Kokořín – lokalita Zámecká dolina pod hradem Kokořín
  (krátkodobé a dlouhodobé ubytování / restaurace / rychlé občerstvení / multifunkční prostor / infocentrum / loděnice / koupání a venkovní aktivity)

Kopřiva – Gleich – Němeček

Velká občanská výstavba SSS Sportovní zóny Výstaviště Praha – Holešovice
Výstaviště v Holešovicích hledá nové využití. V rámci zónování území studenti budou v rámci atelieru řešit jednu ze dvou úloh.

 • Wellness hotel ve sportovní zóně
 • Koncertní síň v zóně kultura open air

Obě úlohy jsou odlišné v tom, že umístění wellness hotelu má silné vazby na okolí, může i využívat konverze některých částí stávajících objektů, koncertní síň je soliter s rozšířenou provozní náplní. Obě zadání tedy odpovídají sylabu ATV 3. Studenti budou rozděleni na poloviny podle úloh. Důvodem je to, že nelze předpokládat u každé z úloh více jak 10 odlišných přístupů k řešení.

Novotná – Kalivoda

 • Polyfunkční dům Petynka

Smolík – Med

Knytl – Šabart

Šmolík – Zykan

 

X