Ateliér architektonické tvorby – základní 2

129ATZ2

Anotace

ATZ2 navazuje na ATZ1. Jde o projekt malé stavby, ale do návrhu již vstupují otázky typologické a ergonomické. Logicky je pro tuto fázi studia zvolena problematika bydlení, a to ve své elementární formě: weekend house, studio, apartmán.
Cílem předmětu je komplexní návrh „malé“ stavby obsahují prvek bydlení. Studie bude dopracována do úrovně interiéru, exteriérového prostoru a jednoduchého konstrukčního detailu.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129ATZ2 – Ateliér architektonické tvorby – základní 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 0+4
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 6
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Jaroslav Daďa
Časový program přednášek a cvičení
[01] Zadání: interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení[01-12] Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře: formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora vyjadřovacích schopností[02-03] Analýza zadání[03-05] Práce na konceptu[05-10] Práce na projektu[11-12] Práce na finálním výkrese a modelu
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt apod.)
 • Publikace o současné architektuře
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Sylabus

ATELIERY_VYTVARNE_PRIPRAVY_09_2016 (pdf – 173 kB)

Témata – ZS 2017

Vojt. Dvořák / Sapák
Studentské bydlení v areálu kolejí ČVUT Strahov. Studie možného využití pro studentské bydlení v části areálu kolejí.

Martinová / Dvořáková I.
1. Rodinná chata v lese u jezera pro milovníky jachtařského sportu.
2. Turistická noclehárna ve vysokých horách.

Hořická / Pustějovský
Zámecký areál Liteň. Drobné architektonické intervence a stavební objekty v areálu zámku a zámeckého parku, v návaznosti na stávající stavební struktury, s cílem oživit jej, rozšířit možnosti jeho využití a poskytnout zázemí krátkodobým a dočasným aktivitám v areálu, např. umělecké workshopy, letní školy apod.

Vaněk / Čajková
Apartmán/Weekend house u přívozu Podbaba – Podhoří. Cílem je navrhnout objekt pro přechodné ubytování se zázemím a doplňkovou funkcí.

Lédl / Hájková
Cyklopoint s příložitostným ubytováním na Císařském ostrově. Lokalita je vybrána přímo u stávající lávky propojující Troju o zoologické zahrady s ostrovem. Možná další doplňková funkce zahrnující zázemí pro vodáky nebo občerstvení s vyhlídkou na Vltavu.

Kroftová / Klozar
WEEKEND HOUSE. Lokalita: Únětice – Tiché údolí (u Dolního rybníka). Hlavní cíl práce: Návrh malé stavby pro krátkodobé úniky z civilizace. Navrhovaný objekt by měl obsahovat elementární prostory pro pobyt  4-členné rodiny (obytné prostory, místo pro spaní, prostor na přípravu jídlu a osobní hygienu). Důraz bude kladen na jednoduchost a přehlednost objektu z hlediska funkčního členění, napojení na exteriér a umístění na pozemku.

Kašpar / Bartík
Domek převozníka. Jednoduchá stavba určená k přechodnému/ sezónnímu bydlení, s přidruženou funkcí – obsluha přívozu/půjčovna loděk. Podrobnosti budou upřesněny v zadání.

Mezera P. / Svatoš
?

Zoula / Lenz
?

X