Ateliér architektonické tvorby – základní 2

129ATZ2
 

Anotace

ATZ2 navazuje na ATZ1. Jde o projekt malé stavby, ale do návrhu již vstupují otázky typologické a ergonomické. Logicky je pro tuto fázi studia zvolena problematika bydlení, a to ve své elementární formě: weekend house, studio, apartmán.
Cílem předmětu je komplexní návrh „malé“ stavby obsahují prvek bydlení. Studie bude dopracována do úrovně interiéru, exteriérového prostoru a jednoduchého konstrukčního detailu.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129ATZ2 – Ateliér architektonické tvorby – základní 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 0+4
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 6
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Zadání: interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení[01-12] Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře: formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora vyjadřovacích schopností[02-03] Analýza zadání[03-05] Práce na konceptu[05-10] Práce na projektu[11-12] Práce na finálním výkrese a modelu
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt apod.)
 • Publikace o současné architektuře
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Sylabus

ATELIERY_VYTVARNE_PRIPRAVY_09_2016 (pdf – 173 kB)

Témata ateliérů ATZ2 na ZS 2018/19

ATELIER LÉDL – HÁJKOVÁ:
Rekreační bydlení na Berounce

Zadáním ateliéru je návrh malé stavby bydlení (weekend house) ve svažité krajině nad údolím řeky Berounky. Doplňujícím objektem bude wellness, který může (a nemusí) být součástí objektus bydlením. Parcela je zajímavá konfigurací terénu a malebnými výhledy na řeku.

ATELIER KAŠPAR – BARTÍK:
Skautská klubovna v Mníšku pod Brdy

Zázemí místního klubu Skaut sloužící pro volnočasové odpolední aktivity dětí a činnost klubu s možností příležitostného přespávání. Prostory budou obsahovat společenskou místnost (klubovnu), hygienické zázemí, čajovou kuchyňku, úložné prostory herního a táborového vybavení, prostory pro příležitostné přespání. Objekt bude součástí vznikajícího parku na pomezí areálu základní školy, školky, obytné rodinné zástavby a areálu hřbitova.

ATELIER DVOŘÁK Voj. – KROFTOVÁ:
Chata / krátkodobé ubytování / Libocký rybník / areál kolejí Strahov.

Studie možného využití pro krátkodobé ubytování (hostel/AirBnB) u Libockého rybníka / v části areálu studentských kolejí na Strahově.

ATELIER SMOLÍK – DVOŘÁKOVÁ – ČIVRNÁ:
Dům převozníka ve Vraném nad Vltavou.

Výrazná architektura na začátku obce a v místě dnešního zakončení frekventované cyklostezky vedoucí od Prahy po pravém břehu Vltavy. Zadáním je vytvořit adekvátní zázemí pro denní službu přívozu, pro převozníka jednotlivce či pár ve formě minimálního bydlení. Součástí je i revitalizace přilehlého veřejného prostoru a parteru. Reálný úkol, který budeme řešit ve spolupráci s obcí Vrané.

ATELIER KVÍZ – VANĚK – BABINCOVÁ:
Přechodné ubytování – přívoz Podbaba – Pohoří

Předmětem zadání ateliéru je návrh provozně jednoduchého objektu (včetně řešení parteru) pro přechodné ubytování – zázemí pro převozníka nebo pro „backpackery“ (turisty s batohem či cyklisty s brašnami) v zadané lokalitě (přívoz Podbaba – Podhoří). Cílem je na základě důsledného průzkumu lokality navrhnout moderní funkční objekt s hygienickým zázemím (konstrukce, interiér, fasáda, vybavení) a pojednat jeho nejbližší okolí (zvolení přidané funkce pro oživení prostoru).

ATELIER HOŘICKÁ – LENZ:
Horská / víkendová chata – obec Abertamy v Krušných horách

Předmětem návrhu bude rekreační objekt v panenské přírodě Krušných hor, v oblastí se složitou historií a díky nedotčené přírodě také atraktivní pro odpočinek daleko od rušných měst nebo turistických resortů. Poznání a pochopení místa bude pro návrh zásadní, proto je nutná osobní návštěva. Objekt bude určen pro krátkodobé přebývání rodiny se 2 dětmi nebo 4 kamarádů, se vším potřebným zázemím. Komfort a kvalitu budeme hledat v efektivních řešeních, nikoli ve velikosti a okázalosti.

ATELIER TROJAN – TÁBORSKÝ:
Ateliér architekta s bydlením

Na zadané parcele v Praze 6 – Liboci v bezprostřední blízkosti Libockého rybníku vytvoříte jednoduchý objekt s ateliérem praktikujícího architekta, který bude doplněn o malou obytnou část. Nedílnou součástí úlohy bude řešení pozemku včetně zahrady. Návrh bude obsahovat řešení interiéru hlavního prostoru a vybraný detail fasády.

ATELIER SMITKA – ŠTIBOR:
Kinetický mrak – Pavilon Relax Petřín

Kinetický mrak – Pavilon Relax Petřín je víkendovým relaxačním útočištěm profesionála. „Městská chata“, která je otiskem osobnosti svého majitele. Klientem je specialista ve svém oboru žijící vyhraněný život s mnoha vnějšími ovlivňujícími faktory. Může to být vrcholový dentista, operní sopranista nebo jen třeba „noční pták“ na plný úvazek. Důležité jsou ony „vnější vlivy“ v jeho životě, které se pokusíme přepsat do provozu, funkce a estetiky navrhovaného objektu.

Náš architektonický návrh bude návrhem konstruktivního experimentálního prostoru v exponované lokalitě Petřínského svahu blízko Petřínských teras. Hledáme odpovědí na řadu stávajících otázek a nejasností v současné architektuře latentně přítomných. Kdy je architektura pravdivá a kdy pokrytecká, jaké jsou cesty a metodické nástroje k dosažení harmonického a „krásného“ návrhu?

X