Bakalářská práce

129BPA

Anotace

BPA je závěrečná práce bakalářského studijního programu. Student využívá veškeré znalosti, nabyté v dosavadním studiu a zkušenosti, získané v předchozí ateliérové výuce.
Student zpracováním bakalářské práce prokazuje, že je schopen vytvořit samostatně architektonicky kvalitní projekt menší stavby v kontextu zadaného místa, včetně základního konstrukčního řešení a formulace požadavků na materiálové řešení. Rovněž prokazuje, že je schopen orientace v nárocích dílčích projekčních profesí, je schopen tyto nároky koordinovat a zahrnovat do stavebního projektu a zohledňovat v architektonickém řešení stavby. Prokazuje, že zná nároky kladené na projekt pro stavební řízení a umí takový projekt sestavit včetně potřebných příloh. Jedná se o samostatnou práci, metodicky vedenou pedagogem.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129BPA – Bakalářská práce
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 4/8
 • Rozsah studijního předmětu: 0+16
 • Hodin. za týden: 16
 • Kreditů: 16
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: závěrečná práce
 • Garant(i) předmětu: prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Zadání konkrétního místa pro stavbu a formulace nároků na její provoz[02-11] Samostatná práce na projektu, metodicky vedená vedoucím práce
V průběhu dvě prezentace v rámci skupiny (atelieru)[12] Finalizace projektu

 

V posledním dni semestru odevzdání

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
 • Zadání v 1. týdnu semestru, v průběhu semestru vypsané konzultace v každém týdnu
 • V průběhu semestru povinná účast minimálně na 4 konzultacích, z toho 2x formou prezentace s diskusí
 • Odevzdání práce v posledním dni semestru
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v předepsaném rozsahu, v předepsané formě a v daném termínu
 • Samostatná práce, účast na vypsaných prezentacích
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností
 • Absolvování všech atelierů studijního plánu (klasifikované zápočty)
 • Absolvování povinné praxe (zápočet)
 • Získání minimálně 195 kreditů z předepsaného studijního plánu
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt apod.)
 • Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design
 • Publikace, zaměřené na daný typ staveb (knihovna Katedry architektury, NTK, architektonické weby

Informace k zapsání bakalářské práce na katedře architektury

Přihlašování studentů k bakalářské práci na katedře architektury probíhá prostřednictvím webového formuláře na stránkách katedry architektury, vždy ke konci předcházejícího zimního semestru. Student si vybírá dva pedagogy v pořadí podle vlastních preferencí. Výuka v ateliéru je organizována ve skupinách 2 vedoucích prací a jejich studentů. V případě většího množství zájemců jsou studenti do ateliéru zařazeni nahodným výběrem. Žlutá karta umožňuje přímé umístění k preferovanému vedoucímu. O neumístěných studentech a neobsazených ateliérech rozhodne vedoucí katedry. O otevření přihlašování a o konečném složení ateliérů jsou studenti informováni e-mailem.

Informace k obhajobě bakalářské práce na stránkách FSv: http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/bc/szz.php

Ateliéry LS 2016/17

01 TICHÝ – DAĎA
02 DVOŘÁK – ŠIKOLA
03 HLAVÁČEK – LINHARTOVÁ
04 HULEC – POŠMOURNÝ
05 KNYTL – LÉDL
06 KOŠATKA – PEŠKOVÁ
07 ŠENBERGER – ŠOUREK
08 ŠMOLÍK – ZYKAN
09 HOUSA – KROČÁK
10 GLEICH – ZOULA
11 JIRAN – NOVOTNÁ
12 HOŘICKÁ – PUSTĚJOVSKÝ

Podklady

Par_slov_k_SZZ_Bc (pdf – 255 kB)

2017_BPA_info (pdf – 441 kB)

ZP_Navod-pro-studenty_elektronicke-odevzdavani  (pdf – 245 kB)

2017_BPA_titul (pdf – 30 kB)

 

 

X