Grafická prezentace architektury

129GPA

Anotace

Předmět GPA je rozdělen na 2 paralelní části, které se navzájem doplňují. Jedna část je věnována kresebnému zobrazování a je dotována 3 hodinami týdně.

Druhá část se věnuje zvládnutí základních nástrojů pro počítačové zobrazování, je dotována 2 hodinami.

Zaměření prvního semestru v kresebné části se týká základů architektonické kresby a způsobu zobrazování – kresba objektů v ortogonální, izometrické a perspektivní formě. Studenti si dále osvojí kresbu stafážní figury, kresbu zeleně a základních geometrických těles.

Jako finální prezentaci každé části (kresebné, počítačové) studenti vyhotoví finální poster, sestávající z  jednoduchého objektu, zasazeného do architektonického prostoru, včetně půdorysů, pohledů a řezů. Součástí posteru jsou i variantní řešení architektury.

Základní údaje
 • Stupeň studia:
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129GPA – Grafická prezentace architektury
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/1
 • Rozsah studijního předmětu: 0+5
 • Hodin. za týden: 5
 • Kreditů: 5
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, Ing. arch. Jiří Trojan, Jiří Mezera
Časový program přednášek a cvičení

Harmonogram kresebné části GPA – gpa zs2017-2018 (PDF 203 kB)

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Stálé korigování a kontrola v průběhu výuky.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání prací v předepsaném termínu
 • Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury
 • Skripta „Architektonické kreslení“ autorů J. Sýkory, V. Ševčíka, J. šafránka, A. Dufkové
 • Monografie výtvarných umělců a architektů – kresba, projekty, realizace.
 • Manuály používaných softwarů.

Sylabus

Harmonogram kresebné části GPA – gpa zs2017-2018 (PDF 203 kB)

Sylabus kresebné části GPA – GPA_KR (PDF 7,3 MB)

Podklady k cvičením (počítačová část)

––

Cvičení 2

Software dostupný studentům ČVUT: https://download.cvut.cz

Autodesk – bezplatný software pro studenty: https://www.autodesk.com/education/free-software/featured

––

Cvičení 3

Skica na překreslení:

 

––

Cvičení 4

https://ln.sync.com/dl/3169db0d0/9quyj6i2-an4ywbtm-au7khz34-bwi254nw

––

Cvičení 6

X