Interiér

129INT

Anotace

Základy interiérové tvorby: Vazba funkcí na řešení vnitřního prostoru, měřítko, fyzikální vlastnosti interiéru a jejich vliv na smysly člověka (světlo, zvuk, tepelná pohoda + výtvarné dílo atd.).

Samostatné přednášky: Denní a umělé světlo, zdroje a požadavky. Psychologie barev. Akustika vnitřních prostor. Celkové působení bytového a komerčního interiéru na psychiku člověka a úspěšnost objednatele.

Klasické materiály na podlahy, stěny, stropy, podhledy. Základní designové konstrukce v nábytkářském průmyslu

Nové materiály: nanotechnologie, vysokotlaké kovolamináty, polymethylmethakryláty, membránové konstrukce v interiéru

Samostatná přednáška: Sklo v interiéru – přednášející – specialisté z AGC- Your Glass.com –  Flat glass.czech. s praktickou ukázkou výrobku v pojízdném showroomu.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129INT – Interiér
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/1
 • Rozsah studijního předmětu: 2+2
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 5
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet, zkouška
 • Forma výuky: cvičení, přednášky
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení

Přednášky dle rozvrhu, cvičení dle rozvrhu, tolerovány pouze 2 neomluvné neúčasti, další tolerovány na základě lékařského potvrzení.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Na konci první a druhé třetiny semestru prezentace stavu rozpracovanosti zadání. Presence na přednáškách.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

Zápočet udělovaný za práci ve cvičeních. Předmětem práce ve cvičeních –  buď vybraný bytový interiér, nebo komerční  interiér menšího rozsahu.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

90 %

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury

Seznam včetně doporučených webových stránek předních designových ateliérů a výrobců jsou součástí prvních přednášek, spolu s ukázkou vývoje interiérové tvorby v posledních letech.

X