Podlahové konstrukce – řemeslná obnova historických staveb

Seminář a workshop

Program workshopu

Program workshopu je koncipován do jednoho pracovního dne v termínu pátek 26. 4. 2019 a kombinuje prezentaci teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu. Před zahájením oficiální části workshopu, ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 19:00 je pro zájemce připravená komentovaná prohlídka areálu NTM CSD Plasy.

Na přednáškách workshopu budou účastníkům představeny nejčastěji se vyskytující stavebně-konstrukční řešení, detaily provedení a materiály, se kterými je možné se setkat při obnově podlahových konstrukcí historických staveb, ale také legislativní rámec (stavební předpisy), který významným způsobem ovlivnil stavební realizace 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Důležitou součástí workshopu budou konfrontace s příklady podlahových konstrukcí z 2. poloviny 19. a počátku 20. století, možnosti jejich průzkumu a prohlídka stavebních detailů, vč. prohlídky v památkovém objektu.

Termín workshopu

Centrum stavitelského dědictví Plasy
Původní termín – 26. 4. 2019 byl zrušen. Worshop se bude konat v náhradním termínu, kerý bude zveřejněn.

X