Mapová data

Výdej mapových dat na adrese https://evydej.iprpraha.cz/

Pro využití eVýdeje je nezbytná registrace. V levé části obrazovky je Přihlášení, na další stránce je možnost registrace.

Po úspěšném přihlášení je zde

  1. možnost výběru oblasti, nejčastěji vykreslením oblasti pomocí polygonu v nabídce vpravo nad mapou (omezená velikost výběru oblasti cca 125ha, při větší oblasti vybírat po částech)
  2. výběr sady, zaškrtnu co mne zajímá, co potřebuji získat:
    – DTMP (základní součást – digitální technická mapa Prahy)
    – DTMP-IS – inženýrské sítě
    ortofoto, výškopis atd.
  3. výběr formátu – vektorové formáty (mapy) nejčastěji DXF a rastrové formáty (foto) v JPG

Po odeslání objednávky bude po zpracování (v řádu minut) připravena zdarma ke stažení.

X