SVOČ 2017

SVOČ 2017

České Vysoké Učení Technické v Praze Fakulta stavební Soutěž studentské vědecké a odborné činnosti v sekci Pozemní stavby a architektura Fakultní kolo se koná v úterý 25. 4. 2017 v ateliéru D (ateliér 7) od 8.30 do 12.00 hodin. Práce je možné odevzdávat od 20. do 24....

Studentská soutěž Stavby s vůní dřeva 2017

Studentská soutěž Stavby s vůní dřeva 2017

Nadace dřevo pro život zahájila již 5. ročník studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2017. Studenti přihláškou do soutěže získají cenné zkušenosti a mohou vyhrát ceny a finanční odměny v celkové hodnotě 230 000 Kč. Soutěž umožňuje studentům ukázat veřejnosti své...

Superstudio 2017

Superstudio 2017

7. ROČNÍK UNIKÁTNÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE PRO STUDENTY Tisková zpráva, 26. 1. 2017 V březnu letošního roku proběhne už sedmý ročník celorepublikové ideové soutěže SUPERSTUDIO, ze které si vítězové odnesou mimo jiné odměnu ve výši 30 000,- Kč. Soutěž je otevřena pro...

Soutěž PENTA – výsledky

Soutěž PENTA – výsledky

Zápis z jednání poroty 5. 12. 2016 Studentská architektonická školní soutěž: Návrh dočasného multifunkčního objektu k archeologickému výzkumu v prostoru mezi Masarykovým nádražím a ulicí na Florenci v Praze pro Mgr. studijní program Architektura a stavitelství FSv...

Soutěž PENTA

Soutěž PENTA

Studentská architektonická školní soutěž: Návrh dočasného multifunkčního objektu k archeologickému výzkumu v prostoru mezi Masarykovým nádražím a ulicí na Florenci v Praze pro Mgr. studijní program Architektura a stavitelství FSv ČVUT Vyhlašovatel: Katedra...

Soutěž Art-wall

Soutěž Art-wall

Katedra architektury ve spolupráci s AFI EUROPE připravila předvánoční soutěž pro studenty. Téma soutěže: Návrh designu umělecké stěny („Art-wall“) pro vstupní lobby budovy A a budovy B projektu administrativně-komerčního centra AFI Karlín – Butterfly – předmětem...

Soutěž Xella

Soutěž Xella

22. ročník mezinárodní architektonické studentské soutěže Xella. Exkurze na místo zadání 25.10. (dopravu zajišťuje společnost Xella). Přihlášení a bližší info: vanek.alesvanek@gmail.com Téma: "MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ – MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC, NOVÁ BUDOVA PRO SBÍRKY...

Cena prof. Voděry

Cena prof. Voděry

Nejlepší diplomové práce fakulty stavební Od roku 2016 uděluje fakulta stavební cenu za nejlepší diplomovou práci. Nominují komise pro Státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové pedagogické rady oboru. Ceny se udělují v jednotlivých...

Co je žlutá karta

Žlutá karta je oceněním, které uděluje vynikajícím studentským semestrálním ateliérovým projektům katedra architektury, zastoupená 5 člennou komisí. Návrhy na udělení, tzv. nominace, udělují pedagogové příslušného ateliéru během katedrového hodnocení. Žluté karty jsou udělovány bez určení pořadí. Oceněný projekt obdrží při slavnostní příležitosti diplom a je prezentován na výstavách a v časopisech.
Nejvyšším možným oceněním je tzv. Zlatá karta, která je udělena v případě předchozího udělení 2 Žlutých karet.

Stanovy žluté karty

Pokyny:
PRÁCI PROSÍM NEODNÁŠET
1) Tato práce zůstane v majetku katedry architektury.
2) Podmínkou pro vyplacení odměny oceněnému studentovi je vložení tohoto projektu do internetové oborové galerie (galerie A+S), která je určena k veřejné prezentaci studentských projektů: http://archgalerie.fsv.cvut.cz (vkládání dle instrukcí v souboru pdf – „návod k používání“ v záložce „i“ – info). Je-li s vložením problém, pak kontakt: jan.kaspar@fsv.cvut.cz.
3) Vložení je nutné provést do 14 dnů po udělení, kterým se rozumí datum známkování atelierů.

Informace i finančních odměnách

10000

Seznam ocenéných – aktuální

asefwgf

Seznam oceněných historie

6 let

Odkazy (co nabízíme)

sfgsrg

Diskuse (přístupné studentům)
X