AT3 zadání

Zadání v jednotlivých atelierech AT3 v LS 2015/16 ŠOUREK-KROFTOVÁ-LAJDA Domov seniorů a Alzheimer centrum Praha 3, Jarov ČAJKA- LÉDL Obecní úřad + volnočasové centrum Popovičky MARTINOVÁ- ZOULA Školicí středisko záchranné služby s ubytováním Horní Maršov...

Český ostrovní dům

Fakulta stavební pro své studenty přináší příležitost stát se součástí unikátního projektu ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM 2016. Jedná se o ojedinělou studentskou architektonickou soutěž na vytvoření ideové studie off-grid (ostrovní) stavby v kontextu šumavské krajiny. Iniciační...

Superstudio 2016

26. – 27. února se v ateliéru D na FSv ČVUT odehraje ideová soutěž Superstudio. První kolo se uskuteční během 24 hodin ve všech městech s výukou architektury a nejlepší týmy z Prahy, Brna, Ostravy i Liberce představí své projekty před veřejností a odbornou porotou o...
X