Přehledová konference k tématům průmyslového dědictví

Čtvrtek 19. 10., od 10.00 hodin, zasedací místnost B 168 Fakulty stavební ČVUT v Praze


Přehledová konference k tématům průmyslového dědictví představí témata zpracovávaná v novém
doktorském studijním programu Průmyslové dědictví. Cílem konference je setkání studentů a diskuze
nad jejich výzkumem. Ke konferenci budou jako tradičně přizváni odborníci z praxe, zejména z NPÚ,
Ostravské univerzity, VŠE v Praze, VCPD FA ad.

Tematicky bude konference rozvíjet koncept nového doktorského programu Průmyslové dědictví,
který staví na mnohovrstevnaté interpretaci průmyslové éry, jejíž pozůstatky ve formě průmyslových
staveb jsou významnou součástí našeho kulturního dědictví. Cílem konference je napomoci
studentům zorientovat se v otázkách péče o průmyslové dědictví na území ČR i v zahraničí, ať jde o
způsoby evidence, hodnocení a kategorizace, tak i hledání možností jeho záchrany včetně
nejrůznějších forem nového využití formou konverze. Aktuálním tématem je i spolupráce studentů na
probíhajícím výzkumu NAKI III Aktivní záchrana nemovitého průmyslového dědictví formou nového
využití.

Program konference

10:00 Úvodní slovo
10:05 Identifikace a analýza nevyužívaných a dožívajících teplárenských objektů v souvislosti s jejich
možnou adaptací

Daniel Boruch

10:25 Voda a veřejný prostor v kontextu postindustriálního území při řece Radbuze a Mži, Plzeň

Hana Boříková

10:45 Zapomenuté budovy pro telekomunikace z let 1948 89

Tomáš Čunderlik

11:05 Historie skláren na Českém území

Martina Jarošová

11:25 11:40 Coffe break

11:40 Uranová těžba v industriální krajině Jáchymova a okolí

Vít Jurica

12:00 Severočeská hnědouhelná pánev perspektivy po útlumu těžby

Jan Kuták

12:20 Umění jako katalyzátor veřejného prostoru průmyslových staveb.

Lenka Mandelová

12:40 13:30 Oběd

13:30 Skokanské můstky v Harrachově jejich historie a možnosti nového využití

Tomáš Ploc

13:50 Vznik a vývoj porcelánek v západních Čechách.

Jakub Strejc

14:10 Přístup památkové péče a regionální specifika transformace stavební podoby vybraných
vodních mlýnů v 19. a 20. století ve Středočeském kraji

David Šťastný

14:20 Informace k projektu NAKI III Aktivní záchrana nemovitého průmyslového dědictví formou
nového využití. Diskuze a zakončení

Lenka Popelová, Tomáš Šenberger

14:40 Coffe break

Vědecký výbor konference:

Popelová Lenka, doc., Ing. arch. Ph.D. předseda
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.

Mikuláš Hulec, prof. akad. arch., vedoucí katedry architektury

Hájek Karel, doc. Ing. arch. Ph.D.

Petr Hájek, prof. Ing. CSc.

Michal Hlaváček, prof.

Michal Šourek, doc. Ing. arch.

Petr Urlich, CSc., prof. Ing. arch.

Benjamin Fragner, PhDr., VCPD FA ČVUT v Praze

Petr Vorlík, prof. Ing. arch.,

Eva Dvořáková, Ing. arch. NPÚ

Květa Jordánová, Mgr., Ph.D. Ostravská univerzita

Jiří Vajčner, Mgr., Ministerstvo kultury ČR, ředitel odboru památkové péče

Petr Freiwillig, Mgr., PhD., Národní památkový ústav, územní pracoviště Liberec

Irena Tyslová, Mgr., Ph.D. VŠE Praha

Konference byla podpořena grantem Studentské vědecké konference ČVUT SVK 08/23/F1 (hl. řešitel
doc. Lenka Popelová).

Info nalezente i na
https://prumyslovededictvi.webnode.cz/

https://k129.cz/vedaavyzkum/nakiiiiprumyslovededictvi/

Více informací ke studiu a výzkumu viz
https://www.fsv.cvut.cz/uchazeci/doktorskestudium/prumyslovededictvi/

https://www.facebook.com/industrialheritage2

X