Nejlepší diplomové práce fakulty stavební

Na cenu za nejlepší diplomovou práci nominují komise pro Státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové pedagogické rady oboru. Ceny se udělují v jednotlivých kategoriích, přičemž každá nese jméno dle profesora, který v příslušné oblasti působil na fakultě stavební.

Cena je spojena s finanční odměnou 5 000 Kč.

Cena profesora Voděry

Nejlepší diplomová práce na Fakultě stavební ČVUT v Praze v kategorii Architektura a stavitelství

Ocenění za akademický rok 2016/17 získala v kategorii Architektura a stavitelství Bc. Anna Laiblová za návrh Víceúčelového objektu na výstavišti Holešovice

Předmětem diplomové práce byl návrh víceúčelového objektu na výstavišti Holešovice. Hlavním podkladem byl urbanistický návrh z předdiplomního projektu. Prostorové řešení stavby plně respektuje nový urbanistický plán. Celková hmota je dělena na tři samostatné celky, které zohledňují hlavní komunikační proudy a pohledové cíle. Výškové řešení stavby není jednotné. Každý celek je řešen jinak dle okolí a funkčních návazností. Hmotovému dělení stavby odpovídá i funkční dělení na objekt A, B a C. V objektu A se nachází nákupní centrum a bar, v objektu B je víceúčelový sál a kinosály a v objektu C je supermarket, knihovna a zázemí sálu. Nosná konstrukce stavby byla navržena jako železobetonový skelet s doplňujícími ocelovými konstrukcemi. Obvodové konstrukce jsou řešeny LOP systémem, podzemní část objektu je železobetonová vana. Fasáda je předsazená ocelová konstrukce s polykarbonátovými panely.

Vedoucí práce prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva.
Odborní konzultanti doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc. (TZB), Ing. Iva Broukalová, Ph.D. (betonové a zděné konstrukce).

Cena profesora Voděry 2017

Další nominované práce:

Jakub Mizera, Koncertní síň Avia (vedoucí práce doc. Šourek)

Petr Šťovíček, Zámek Liteň – Nové centrum obce (vedoucí práce prof. Hulec)

Monika Bieliková, Jablonec na Nisou, polyfunkční dům (vedoucí práce doc. Šikola)

Nina Novotná, Zámek Liteň – Nové centrum (vedoucí práce Ing. arch. Pošmourný)

Kristýna Bednářová, Jablonec na Nisou, polyfunkční dům (vedoucí práce doc. Šikola)

Vojtěch Lichý, Kulturní centrum Avia (vedoucí práce doc. Šourek)

Jana Kopecká, Plzeň – studie Korzo nádraží – centrum (vedoucí práce doc. Kaplan)

Josef Hoffmann, Výstaviště Praha Holešovice, Galerie Alfonse Muchy (vedoucí práce Ing. arch. Gleich)

 

Hodnotící komise:
Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (poradce doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.)

Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec

Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D

Doc. Ing. arch. Luboš Knytl

Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.

 

Prof. Ing. arch. Svatopluk Voděra, CSc.

(16. 2. 1936 – 24. 1. 2001)

Od 70. let působil na ČVUT v Praze,  mimo jiné i ve funkci prorektora pro výstavbu, od 1. 3. 1992 do 24. 1. 2001 vedl katedru architektury na fakultě stavební.

Jeho aktivity byly rovnoměrně rozděleny mezi teorii, pedagogiku a praxi. Těžiště jeho odborné činnosti spočívalo v problematice ochrany a obnovy památek, např.: Břevnovský klášter, Staroměstská radnice, klášter v Chomutově, soutěž Karlsruhe, venkovská architektura a urbanismus.

Výraznou měrou se podílel na akreditaci samostatného studijního programu Pozemní stavby a architektura (PSA, 1994) na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Tento studijní program vytvořil podmínky pro následující akreditaci programu Architektura a stavitelství (2003).

X