Fakulta stavební pro své studenty přináší příležitost stát se součástí unikátního projektu ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM 2016. Jedná se o ojedinělou studentskou architektonickou soutěž na vytvoření ideové studie off-grid (ostrovní) stavby v kontextu šumavské krajiny. Iniciační workshop již 29.2. od 14:00 v Atelieru D.

VÍTĚZNÝ NÁVRH BUDE PO DOKONČENÍ REALIZOVÁN!

Více info na www.ceskyostrovnidum.cz

X