Středa 9. 3. 2022 18.00
Událost pořádá Přednášky architektury na Fakultě stavební ČVUT a Fakulta stavební ČVUT v Praze

Miroslav Šik – Last years work
Miroslav Šik je architekt českého původu, syn významného českého ekonoma, v roce 1968 emigroval s rodiči do Švýcarska, kde dodnes žije a pracuje. V období 1968-72 navštěvoval gynázium v Basileji a 1972-79 studoval architekturu na ETH v Curychu, kde byl žákem Alda Rossiho a Mario Campi. V letech 1980-83 byl asistentem na Institutu historie a teorie architektury ETH v Curychu. 1983-91 pracoval jako vědecký asistent Fabio Reinharta na ETH v Curychu. V osmdesátých letech se kolem něho formoval proud tzv. analogické architektury. V období 1990-92 učil na FA ČVUT v Praze, kde ovlivnil generaci mladých českých architektů (skupina Nová česká práce). Architektura by podle něj měla být v souladu se svým okolím, bez vnějších efektů, z běžných materiálů. V letech 1993-94 a 1998 vyučoval architekturu v Lausanne a 1999-2018 byl řádným profesorem na ETH v Curychu. V současné době působí jako profesor architektury na AVU v Praze. (zdroj: https://www.archiweb.cz/miroslav-sik)

Miroslav Šik : Triáda
Na nových stavbách ve Švýcarsku, Curychu a okolí představím práci naší kanceláře, Architekturbüro SIK AG, která vychází z triády principu Ensemble + Altneu + Midcomfort. Každé městské místo, každý urbánní kontext mají prostorem a tvarem architektury svojí identitu, i když jen zřídka harmonickou jako genius loci. Nově navrhnuté architektury vytvářejí se starým kontextem mnohotvárný Ensemble. Nová architektura reaguje na ambiente a kolorit místa, aby vzniklo něco Staronového. Buď se v noblesním kontextu skromně, stylově a volumetricky podřídí. Nebo převezme na mnohotvárných a minoritních místech roli jako primus inter pares, jako orchestrující element celku. V žádném případě netvaruje kontrasty, solitéry a ikonickou architekturu. Každá funkce má svoje noblesní i triviální, tradiční i nekonformní milieu, zděděné typologie a mikrofunkční detaily, z jejichž kombinací vznikne Midkomfort – jak konvence, tak inovace, jak silný tvar a poezie architektury, tak i každodenně použitelný prostor a solidní a udržitelná stavba s přiměřenými náklady.
Pro FSv ČVUT Praha, březen 2022

VSTUP JE ZDARMA A PŘEDNÁŠKA JE OTEVŘENA PRO VEŘEJNOST

https://www.facebook.com/events/521285065983196?ref=newsfeed

X