Zadání na předmět ADM1

COME TO LISBON WITH US!
The new Audio-Visual Campus!

CZ / NOVÝ AUDIO & VIDEO KAMPUS V LISABONU

Cílem semestru bude revitalizace lokality v samém centru hlavního města Portugalska – Lisabonu a jeho rychle se rozvíjejících území určených k novému využití – v našem případě Nové audio-vizuální centrum.Úkolem bude dle zadaných kritérií vytvořit novou Lisabonskou “Video knihovnu” a to za pomoci konverze stávající historické budovy + návrh nového rezidenčního objektu. Myšlenkou je propojení historie Lisabonu s novými principy nejen architektury, ale také definování nového životního stylu – propojení nového rezidenčního bydlení s audio-vizuální centrem a jeho okolím, včetně okolních ulic a v přímé návaznosti nově vznikajících budov od věhlasných architektů jako je (zatím jen návrh) od Alejandro Aravena nebo již dokončené EDP Headquarters od Aires Mateuse. Revitalizace Lisabonského nábřeží probíhá již více než 2 desetiletí jejíž součástí jsou také projekty od architektů jako jsou Amanda Levete, Santiago Calatrava, Alvaro Siza, Paulo Mendes da Rocha, Carrilho da Graca a mnoho dalších!! Toto je příležitost rozvíjet nejen Vaše jazykové schopnosti, ale také multikulturní poznání a zejména zkušenosti s návrhem v kontextu již existující světové architektury!   Studio je vedeno se záměrem propojení českých a zahraničních studentů, jejich kultur a architektonických dovedností (bude vedeno v AJ s podporou v češtině) – těšíme se na Vás!!

ENG / THE NEW CAMPUS FOR AUDIO & VIDEO IN LISBON

The ambition and main goal of the semester would be to revitalize an area located in Lisbon City Centre for the new Lisbon Video & Audio Vision Center. The task is to create the new Lisbon Video Library, with the renovation of an existing building, and additionally to design a new residential building, which would combine private and co-living residence for resident artists &/or investigators. Together with the Campus, the exterior spaces would be designed to connect the existing city to the future building drafted by Alejandro Aravena and the existing EDP Headquarters from Aires Mateus. Lisbon river embankment is being revitalized since last decades, with projects from Amanda Levete, Santiago Calatrava, Alvaro Siza, Paulo Mendes da Rocha, Carrilho da Graca and to many others. This will be an opportunity to enlarge your cultural and architectural background!

Adam & Marco

X