Technické dotazy k využívání online platforem, především MS Teams a Moodle, směřujte na Jiřího Mezeru (jiri.mezera@fsv.cvut.cz, tel. 608 744 199).

Žádosti o technické vybavení (sluchátka, webkamery ap.) zasílejte mailem na sekretariát Katedry architektury, která může toto vybavení pořídit podle rámcové fakultní smlouvy s firmou B2Comp (https://www.fsv.cvut.cz/pravni/ramcova_smlouva.php).

Pro přístup externích zaměstnanců do systémů ČVUT (včetně MS Teams a Moodle) je nezbytné, aby tito zaměstnanci měli přidělené fakultní přihlašovací jméno a heslo. To je možné získat ve Vydavatelství průkazů ČVUT ve Studentském domě, stejně tak je tam možné obnovit propadlé heslo. Externisté si ve Vydavatelství průkazů mohou nechat také vystavit kartičku zaměstnance pro vstupy do budovy a do učeben. Viz https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/kategorie-sluzeb/prukazy-cvut/

Pokud někdo z externistů potřebuje nutně také přístup do KOSu, tak svůj požadavek sdělí na sekretariát katedry. Přístup do KOSu může externistům udělit individuálně pouze vedoucí katedry.

X