Adaptace industriálních hal pro kulturní účely aneb: Kam umístit Slovanskou epopej?
Tomáš Šenberger

Ochrana stavebních objektů, zařazených do kategorie průmyslového dědictví, není v Čechách stále příliš populární. Většinovou společnost – až na vzácné výjimky – opuštěné továrny nezajímají, a je celkem jedno, jestli jde o jednotlivé budovy, nebo celé areály. Příčin je jistě celá řada: zanedbaný stavební fond, nejasné majetkové vztahy, dezinformace o ekonomické nevýhodnosti a možné kontaminaci, nevhodná lokalita, nezkušenost a malá představivost majitelů i stavebníků a mnoho dalších. Za posledních 30 let se situace výrazně zlepšila, především díky systematické osvětě, zvýšené aktivitě při památkové ochraně i zdařilým projektům nového využití industriálních objektů. … kompletní článek zde: https://www.industrialnistopy.cz/post/190295951621/kam-umistit-slovanskou-epopej

Informační rozcestník platformy Industriální stopy zveřejňuje zprávy o aktivitách, projektech a událostech, upozorňuje na památky techniky a průmyslu v České republice i ve světě, prezentuje výsledky mapování industriálních budov a areálů, sdružuje síly pro jejich záchranu a zpřístupnění, inspiruje k dalšímu využití, propojuje zájem o průmyslové dědictví a industriální architekturu.

https://www.industrialnistopy.cz

X