Ve středu 21. 6. 2017 se uskuteční jednání poroty studentské architektonické soutěže na návrh eskalátorové haly paláce Koruna. Jednání poroty proběhne na Fakultě stavební ČVUT v ateliéru D katedry architektury, místnost D 2123-4 (ateliér 7 a 8).

Program

13.00 – 15.00
Prohlídka vystavených odevzdaných návrhů a individuální výběr návrhů do 2. kola (k dispozici budou vedoucí studentských prací pro poskytnutí výkladu)

15.00 – 17.00
Jednání a hlasování poroty o umístění a ocenění jednotlivých návrhů ve 2. kole (čas je orientační)

Složení poroty

Palác Koruna:
Tomáš Plachý, Ph.D., Statutory Director
PhDr. Marek Moravec, Ph.D.

Katedra architektury FSv ČVUT:
prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, vedoucí katedry

Nezávislí:
doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Jakub Cigler Architekti
Ing. arch. Petr Malinský, DAM Architekti s.r.o.

Sekretář soutěže:
doc. Ing. arch. Petr Šikola, katedra architektury FSv ČVUT

X