Informace o katedře

Studium architektury a její začlenění do výuky Fakulty stavební ČVUT v Praze má dlouholetou tradici. Katedra architektury zabezpečuje výuku předmětů teoretického architektonického charakteru a dále jejich aplikaci v architektonických předmětech. Jsou to zejména – dějiny architektury, dějiny umění, architektonické kreslení, architektonická kompozice, nauka o budovách a ateliéry.
Katedra garantuje výuku v bakalářském, navazujícím magisterském a v doktorském studijním programu:

Bc. studijní program:
Architektura a stavitelství

Mgr. studijní program:
Architektura a stavitelství

Doktorské studijní programy:
Architektura a stavitelství
Stavební obnova památek
Průmyslové dědictví
Architecture and Sustainable Development (anglický)

Cílem práce pracovníků katedry je vychovávat absolventy, architekty s rozšířeným inženýrským vzděláním tak, aby se mohli hlásit k odpovědnosti za celý proces výstavby – tedy zejména jako tvůrčí pracovníci v oblasti koncepčního navrhování a projektování všech druhů staveb ve všech projektových fázích včetně autorství konceptu technického řešení, jako koordinátoři projektového týmu, jako hlavní inženýři (správně architekti) projektu, aby mohli vykonávat architektonický a technický dozor, pracovat ve správních institucích a úřadech, na výzkumných pracovištích a v dalších oblastech investiční výstavby i mimo ni.

Kalendář akcí

Kalendář akcí programu A+S (http://apluses.cz/events/mesic/)

=

Výroční zprávy

Výroční zpráva katedry architektury za rok 2015 – 2015_VZ_K129 (pdf – 2 MB)

Výroční zpráva katedry architektury za rok 2014 – 2014_VZ_K129 (pdf – 5 MB)

AbStrakt

Nápad vydávat katalogy studentských prací posluchačů programu Architektura a stavitelství se poprvé stal realitou v září roku 2010. Publikace nazvaná AbStrakt’10 byla sestaveným katalogem výběru studentských atelierových projektů, které vznikly v akademických letech 2008/2009. Byla opatřena úvodem a soupisem všech oceněných projektů. O dva roky později následoval AbStrakt’12, který již lze nazývat monografií ve smyslu komentovaného kritického katalogu výstav pořádaných katedrou architektury. Kromě výběru studentských projektů obsahoval i historii výuky architektury na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze, ohlédnutí za vznikem a vývojem katedry architektury a představoval způsob výuky atelierové tvorby na programu Architektura a stavitelství. AbStrak’14 se tak vývojově řadí na třetí místo této edice. Je koncipován jako komentovaný katalog vybraných projektů studentů programu Architektura a stavitelství, přičemž největší důraz je v této monografii kladen na aktivity pořádané pro studenty a na způsoby prezentace výstupů výuky: přednášky odborníků z praxe, stáže, workshopy, soutěže, výstavy.

=

diAS

Diáře pro studenty programu Architektura a stavitelství vychází pravidelně od roku 2007, a proto není divu, že se za ta léta staly partnerem nejen pro studenty a pedagogy, ale i pro řadu renomovaných architektonických a stavebních firem, které využily inzertních ploch či možnosti sponzorování celého projektu.
Diář pokrývá časové období akademického roku a zahrnuje důležité události a mezníky studentského života. Obsahuje týdenní a plánovací kalendář, ocenění studentů, plánky školy a okolí se zakreslením potřebných služeb, odkazy na www stránky, praktické pomůcky pro projektování atd. Slouží především jako účelná informativní příručka budoucím stavebním odborníkům – architektům, pomáhá studentům při hledání krátkodobé praxe či zaměstnání, upozorňuje studenty na různé akce, soutěže, služby atp.
Každý student dostane diář zdarma při zápisu do nového akademického roku. Výtisky jsou také rozdávány všem spolupracujícím institucím i jednotlivcům – tuzemským i zahraničním.

DiAS 2013

DiAS 2014

DiAS 2015

DiAS 2016

 

X