Zápisy z jednání oborné rady katedry architektury

Schůze odborné rady Katedry architektury 16. 2. 2023

Jan Růžička a Luboš Knytl informovali o průběhu a úpravách předmětu 129 AAKA ve vazbě na předmět Nauka o budovách, především 129NBO3. Mikuláš Hulec znovu připomněl potřebu vyplnění anotací všech předmětů, vyučovaných Katedrou architektury, na webu fakulty. To...

číst více

Odborná rada katedry

1. 5. 2021 byla nově jmenována Odborná rada katedry ve složení: doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. Ing. arch. Vojtěch Dvořák doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. Ing. arch. Jana Hořická, Ph.D. doc. Ing. arch. Luboš Knytl doc. Ing. arch. Klára Kroftová, Ph.D. Ing....

číst více

Zápis z 5. zasedání Odborné rady katedry architektury

Zápis ze zasedání Odborné rady katedry architektury 29. 11. 2017 Přítomni: Ladislav Kalivoda, doc. Luboš Knytl, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petra Novotná, Josef Smola, prof. Tomáš Šenberger, doc. Michal Šourek, doc. Ladislav Tichý, prof. Petr Urlich, prof. Mikuláš...

číst více

Zápis ze 4. zasedání Odborné rady katedry architektury

Zápis ze zasedání Odborné rady katedry architektury 22. 2. 2017 Přítomni: doc. Ladislav Tichý, Ladislav Kalivoda, doc. Luboš Knytl, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petra Novotná, Josef Smola, prof. Tomáš Šenberger, doc. Michal Šourek, prof. Petr Urlich, doc. Petr...

číst více

Zápis z 3. zasedání Odborné rady katedry architektury

Zápis ze zasedání Odborné rady katedry architektury – 23. 5. 2016. Přítomni: Ladislav Kalivoda, Luboš Knytl, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petra Novotná, Josef Smola, prof. Tomáš Šenberger, doc. Michal Šourek, prof. Petr Urlich; prof. Mikuláš Hulec, doc. Zuzana...

číst více

Zápis z 2. zasedání Odborné rady katedry architektury

Zápis ze zasedání Odborné rady katedry architektury – 11. 1. 2016 Přítomni: Ladislav Kalivoda, Luboš Knytl, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petra Novotná, Josef Smola, prof. Tomáš Šenberger, doc. Michal Šourek, doc. Ladislav Tichý, prof. Petr Urlich; prof. Mikuláš...

číst více

Zápis z 1. zasedání Odborné rady katedry architektury

Zápis z 1. zasedání Odborné rady katedry architektury – 23. 11. 2015 Přítomni: Ladislav Kalivoda, Luboš Knytl, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petra Novotná, Josef Smola, prof. Tomáš Šenberger, doc. Michal Šourek, doc. Ladislav Tichý, prof. Petr Urlich; prof. Mikuláš...

číst více
Odborná rada katedry architektury

Odborná rada katedry: nově jmenována od 1. 5. 2021

doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
Ing. arch. Vojtěch Dvořák
doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
Ing. arch. Jana Hořická, Ph.D.
doc. Ing. arch. Luboš Knytl
doc. Ing. arch. Klára Kroftová, Ph.D.
Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D.
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
Ing. Jan Růžička, Ph.D.
doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
prof. Ing. arch. Michal Šourek
PhDr. MgA. Josef Záruba-Pfeffermann, Ph.D.

X