Zápisy z jednání oborné rady katedry architektury

Zápis z 5. zasedání Odborné rady katedry architektury

Zápis ze zasedání Odborné rady katedry architektury 29. 11. 2017 Přítomni: Ladislav Kalivoda, doc. Luboš Knytl, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petra Novotná, Josef Smola, prof. Tomáš Šenberger, doc. Michal Šourek, doc. Ladislav Tichý, prof. Petr Urlich, prof. Mikuláš...

číst více

Zápis ze 4. zasedání Odborné rady katedry architektury

Zápis ze zasedání Odborné rady katedry architektury 22. 2. 2017 Přítomni: doc. Ladislav Tichý, Ladislav Kalivoda, doc. Luboš Knytl, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petra Novotná, Josef Smola, prof. Tomáš Šenberger, doc. Michal Šourek, prof. Petr Urlich, doc. Petr...

číst více

Zápis z 3. zasedání Odborné rady katedry architektury

Zápis ze zasedání Odborné rady katedry architektury – 23. 5. 2016. Přítomni: Ladislav Kalivoda, Luboš Knytl, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petra Novotná, Josef Smola, prof. Tomáš Šenberger, doc. Michal Šourek, prof. Petr Urlich; prof. Mikuláš Hulec, doc. Zuzana...

číst více

Zápis z 2. zasedání Odborné rady katedry architektury

Zápis ze zasedání Odborné rady katedry architektury – 11. 1. 2016 Přítomni: Ladislav Kalivoda, Luboš Knytl, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petra Novotná, Josef Smola, prof. Tomáš Šenberger, doc. Michal Šourek, doc. Ladislav Tichý, prof. Petr Urlich; prof. Mikuláš...

číst více

Zápis z 1. zasedání Odborné rady katedry architektury

Zápis z 1. zasedání Odborné rady katedry architektury – 23. 11. 2015 Přítomni: Ladislav Kalivoda, Luboš Knytl, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petra Novotná, Josef Smola, prof. Tomáš Šenberger, doc. Michal Šourek, doc. Ladislav Tichý, prof. Petr Urlich; prof. Mikuláš...

číst více
Odborná rada katedry architektury

Odborná rada katedry architektury FSv ČVUT je poradním orgánem vedoucího katedry. Posláním Rady je přispívat k obornému rozvoji katedry architektury i studijního oboru A+S, k přípravě národní i evropské akreditace, notifikace a nostrifikace, vyjadřovat se ke studijnímu plánu, ke změnám výuky, na žádost vedoucího katedry se vyjadřovat také ke kvalitě výuky i jednotlivých studentských prací. Přijaté závěry a doporučení Rady slouží jako podklad pro další rozhodování vedoucího katedry a jeho zástupců. Členy Rady jsou jmenovitě vybraní pedagogové z řad zaměstnanců katedry, případně externí odborníci v oblasti architektury, stavitelství, teorie a dějin architektury a umění, památkové péče nebo architektonického školství. Zasedání Rady se konají dle potřeby vedoucího katedry, zpravidla jedenkrát měsíčně.

Činnost Rady byla ukončena po uplynutí funkčního období 2 roky do jmenování Rady nové – viz zápis č.5.

Jednací řád odborné rady katedry architektury

or_k129__jednaci_rad (pdf, 93 kB)

X