25. 11. 2022  10:00 h

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Malá zasedací místnost B168

Konference doktorského studijního programu Průmyslové dědictví (PD) a dobíhajícího studijního oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví (TURPD)

Konference shrne výsledky výzkumu doktorského studijního programu Průmyslové dědictví a oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví, které se aktuálně věnují záchraně ohrožených objektů průmyslového dědictví formou konverzí pro soudobé, převážně nevýrobní funkce.

Konference je otevřena všem zájemcům zdarma.

Přihlášky zasílejte na: konferenceaplussK129@gmail.com

 

 

 

 

X