XVI. Ročníkk výstavy kreseb
Posluchači studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze

13. 4 . – 11. 6. 2023 

Zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 13. 4. 2023 V 17 hodin v budově NZM Praha, kostelní 44. Výstavu zahájí vedoucí katedry architektury FSv ČVUT v Praze prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec a generální ředitel Národního zemědělského muzea Ing. Zdeněk Novák.

Po vernisáži bude možnost si projít s komentářem autora: Výstava Miloš Sedláček – fotografie ZE MĚ (https://www.nzm.cz/pribeh-zemedelstvi-praha/expozice-a-vystavy/vystava-milos-sedlacek-fotografie-ze-me)

X