doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry / odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA / Obecní architekt Kořenova

místnost: D2117
tel: (+420) 224355305
e-mail: jaroslav.dada@fsv.cvut.cz
konzultace:

pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
specializace: občanské stavby, novostavby v kontextu historického prostředí

výběr z referencí:

X