doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc.

externista / autorizovaný architekt ČKA

místnost: D1101
tel: (+420) 22435
e-mail: petr.mezera@fsv.cvut.cz
konzultace:

pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
specializace: školské stavby, stavby pro sport a rekreaci

výběr z referencí:

  • Sportovní areál SK Slavie Praha, 1974
  • Mateřská škola Kostelní ulice, Praha 7, 2012
  • mezinárodní architektonické a urbanistické soutěže (soubory vys. škol) (ocenění)
  • architektonické a urbanistické soutěže ČR (ocenění)
  • člen porot architektonických a urbanistických soutěží, studentských soutěží /ČR
  • publikace: vysokoškolská učebnice / spoluautor, vysokoškolská skripta / autor, spoluautor
X