Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.

odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA

místnost: D2112
tel: (+420) 224355477
e-mail: jan.pustejovsky@fsv.cvut.cz
konzultace:

pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
specializace: Konverze průmyslových objektů, obnova venkova, low-costové stavby

výběr z referencí:

X