Ing. arch. Jindřich Synek

odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA

místnost: D2121
tel: (+420) 224355406
e-mail: jindrich.synek@fsv.cvut.cz
konzultace:

pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
specializace: sakrální stavby

výběr z referencí:

X