Ing. arch. Josef Smola

odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA

místnost: D1101 – La.MAT
tel: (+420) 22435, (+420) 602 534 383
e-mail: kadet.kadet@volny.cz
konzultace:

pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
specializace: energeticko efektivní stavění, pasivní domy

výběr z referencí:

X