Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D.

odborný asistent / autorizovaný architekt ČKA

místnost: D2112
tel: (+420) 224355477
e-mail: tomas.med@fsv.cvut.cz
konzultace: po předchozí emailové dohodě

pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
specializace: průmyslové dědictví, revitalizace brownfields, bytové stavby, stavby pro vzdělání

výběr z referencí:

X