Prof. ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc.

emeritní profesor / autorizovaný architekt ČKA

místnost: A721
tel: (+420) 224357192
e-mail: jaroslav.sykora@fsv.cvut.cz
konzultace:

pedagogické zaměření: arch. kreslení, urbanismus, ateliérová tvorba
specializace: architektura venkova,stavby pro seniory a lázně,zemědělské stavby

výběr z referencí:

X