prof. Ing. arch Josef Pospíšil, CSc.

emeritní profesor / autorizovaný architekt ČKA

místnost: D2122
tel: (+420) 224354759
e-mail: 
konzultace:

pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
specializace: průmyslové stavby

výběr z referencí:

  • úprava okolí a interiery administrativní budovy MF pro spol. GALILEO EU,
  • Výzk.záměr „Modelové metody Projektování, modelové a zobrazovací techniky v architektuře“ MŠK 1999-2004 /vedoucí týmu FA a FSv ČVUT/GAČR 103/06/1802 „Experimentální metody projektování“ – hlavní řešitel grantu / dvanáctičlenný tým FA a Fsv /katedra architektury/ 2005-2008
X