prof. Ing. arch. Michal Šourek

profesor / autorizovaný architekt ČKA

místnost: D2112
tel: (+420) 224355307
e-mail: michal.sourek@fsv.cvut.cz
konzultace:

pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
specializace: regenerace deprivovaných území, bytové, občanské a průmyslové stavby

výběr z referencí:

X