prof. akad. arch. Mikuláš Hulec

vedoucí katedry / vedoucí školícího pracoviště / člen PRP A+S / profesor / autorizovaný architekt ČKA

místnost: D2111

tel: (+420) 224353982, (+420) 224354717

e-mail: mikulas.hulec@fsv.cvut.cz

konzultace:

pedagogické zaměření: ateliérová tvorba

specializace: restaurování a obnova památek, divadla/historická divadla, novostavby v historickém kontextu

výběr z referencí:

X