prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

profesor / proděkan pro výstavbu FSv / předseda ORO TUR / člen VR FSv / autorizovaný architekt ČKA

místnost: D2112
tel: (+420) 224355477
e-mail: senberger@fsv.cvut.cz
konzultace:

pedagogické zaměření: ateliérová tvorba
specializace: průmyslové dědictví, industriální architektura, konverze průmyslových staveb

výběr z referencí:

X