Studenti volitelného předmětu Architektonické modely (129XAMO) v zimním semestru 2016/17 zpracovali model Staroměstské radnice v gotické podobě před rokem 1420 (historická rekonstrukce a podklady Ing. arch. Vojtěch Dvořák, ve spolupráci s NPÚ Praha a prof. Kibicem). Předmět si studenti velmi oblíbili, proto bude od příštího akademického roku rozdělený na Architektonické modely 1 a 2 (129XAM1 a 129XAM2). Garantem předmětu je Ing. Michal Chalupa.

 

X