V souvislosti s nedávným podepsáním „Memoranda o vzájemné spolupráci s cílem konverze Nákladového nádraží“ (více zde) přináší platforma Industriální stopy osobní vzpomínku prof. Tomáše Šenbergera z katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Rekapituluje v ní desetileté snahy o záchranu Nákladového nádraží Žižkov a hledání jeho nového využití … více

X