Přátelské setkání a navázání akademického partnerství zástupců Fakulty architektury a urbanismu v Brasílii / FAU UnB a Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Cílem bylo prozkoumání potenciálu programu double-degree-diplom mezi institucemi, dále byly diskutovány mezinárodní vztahy a vize spolupráce v zahraničí, studentské programy a případná budoucí výměna programů, plánování budoucích výstav a konference mezi Brasílií a Prahou.
Ze strany BR/FAU UnB byli přítomni:
– Caio Frederico e Silva / děkan Fakulty architektury a Urbanismu FAU UnB – docent na univerzitě v Brasílii @caiofreds
– André Costa / Výbor pro mezinárodní vztahy / Fakulta architektury a urbanismu / Univerzita v Brasílii @andrisnt
Ze strany CZ/ FSv ČVUT / Katedra architektury byli přítomni:
– Jiří Máca – děkan / Fakulta stavební FSv ČVUT
– Zuzana Pešková – proděkanka pro pedagogickou činnost
– Karel Pavelka – proděkan pro zahraniční vztahy
– Mikuláš Hulec – vedoucí Katedry architektury
– Marco Maio – odborný asistent na Katedře architektury @marcomaio_arch
X