Nový předmět IDS1, IDS2 – International Design Studio pro bakalářský studijní program ČVUT Fakulty stavební K129.

V rámci bakalářského studia místo ateliéru architektornické tvorby AT02 nebo AT03 lze absolvovat nový ateliér IDS International Design Studio v anglickém jayce, ve společné skupině se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na univerzitu především v rámci programu Erasmus+.

Studenti pracují v týmech (většinou tříčlenných) a to tak, že v týmu by němli být studenti ze stejné země. Vytváří se tak možnost navázání nových vztahů, získávání zkušeností z jiného pracovního i kulturního prostředí, rozšíření komunikačních dovedností. V ateliéru IDS je tak možnost připravovat se pro práci v mezinárodním prostředí. 

Součástí ateliérové výuky je 4 denní workshop ve výukovém středisku FSv v Telči a exkurze do Mladé Boleslavi s návštěvou závodu Škoda-Auto, a.s.

Předpokladem pro úspěsné absolvování předmětu jsou, mimo vlastní motivace a aktivity, také dobré studijní výsledky v předcházejících semestrech předmětu ateliérové tvorby a komunikační schopnosti v anglickém jazyce. 

Téma projektu: INNOCUBE

“Vizionářská architektura nesvázaná typologickými standardy.”

(viz anglická anotace)

The Vision for Skoda Auto Company and the Town of Mladá Boleslav in the 3rd Millennium: InnoCube-An inspiring, visually attractive, unique, multi-functional building composed of a cluster of spaces with various shapes, forms, sizes, and degrees of openness-Offering an innovative, creative, mind-opening and dynamic environment for individuals and groups (ranging in size up to 200 people)-An inviting, attractive hub for social cultural, political, and professional gatherings. 

Předmět IDS1/IDS2 vyučují:
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
Ing. arch. Eva Linhartová
arch. Amy Claire Hetletvedt- Potter (USA)
Ing. arch. Hana Boříková


X