Oceněná díla členů katedry architektury

od roku 2014

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ Národní cena za architekturu 2016 – Čestné uznání v kategorii Rekonstrukce pro prof. akad. arch. Mikuláše Hulce za rekonstrukci Valtického zámeckého divala.

 

Titul Stavba roku 2014 získal doc. Ing. arch. Michal Hlaváček za novostavbu leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Mezi nominacemi byla dostavba mateřské školy Kostelní 37 v Praze, na jejímž návrhu se podílel doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc. Soutěžila i novostavba Univerzitního centra energeticky efektivních budov autorů prof. Ing. arch. Tomáše Šenberega a Ing. arch. Tomáše Meda.

 

RUV

RUV – REGISTR UMĚLECKÝCH VÝSTUPŮ. Pracovní komise Rady vysokých škol pro umělecké školy a fakulty iniciovala společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vytvoření registru výsledků tvůrčí umělecké činnosti a metodiky hodnocení výstupů.

 

X