1. 5. 2021 byla nově jmenována Odborná rada katedry ve složení:

doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
Ing. arch. Vojtěch Dvořák
doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
Ing. arch. Jana Hořická, Ph.D.
doc. Ing. arch. Luboš Knytl
doc. Ing. arch. Klára Kroftová, Ph.D.
Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D.
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
Ing. Jan Růžička, Ph.D.
doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
prof. Ing. arch. Michal Šourek
PhDr. MgA. Josef Záruba-Pfeffermann, Ph.D.

X