Katedra architektury upravuje s ohledem na současnou situaci termíny a způsob odevzdání ateliérových projektů programu A+S.

AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED TERMÍNŮ A ÚPRAVA ZPŮSOBU ODEVZDÁNÍ ATELIÉROVÝCH PROJEKTŮ V LETNÍM SEMESTRU 2019/2020

Vzhledem k přerušení kontaktní formy výuky bude odevzdání všech ateliérových projektů na katedře architektury v letním semestru akademického roku 2019/2020 realizováno ELEKTRONICKOU FORMOU.
Z důvodu posunutí začátku zkouškového období a z důvodu zamezení přetížení serveru pro nahrávání projektů dochází rovněž k úpravě termínů pro odevzdání.

FORMA A ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ

Projekt v den odevzdání nahraje student do datového úložiště na archgalerii http://archgalerie.fsv.cvut.cz
Do galerie se bude přihlašovat přes přihlašovací jméno a heslo ČVUT.

Každý projekt bude do archgalerie nahrán prostřednictvím dvou souborů:

Hlavní vizualizace – ve formátu JPG (bude sloužit pro náhled projektu) – max. velikost 10 MB

Výkres (plachta) celého projektu – ve formátu PDF – max. velikost 100 MB
Formát výkresu bude dodržen podle typu ateliéru dle platných závazných formátů.
V případě odevzdání více výkresů (plachet) je potřeba je sloučit do jediného pdf souboru o více stranách.
Katedra připraví návod na export souborů v požadovaných velikostech a uveřejní jej na katedrovém webu.

V tomto semestru studenti nebudou odevzdávat fyzické modely návrhů. Modely budou nahrazeny povinou nadhledovou axonometrií na výkrese (plachtě).
Skicák k projektu také nebude odevzdáván, je nahrazen průběžnými on-line konzultacemi s vyučujícími.
Výkresy tedy nebudou tištěny. Tradiční výstavy projektů v Ateliéru D neproběhnou, nahradí je veřejná elektronická prezentace v archgalerii.

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ

ATZ1                                 PONDĚLÍ                           1.6.2020                     do 23.59 hod.

AT01                                 ÚTERÝ                               2.6.2020                     do 23.59 hod.

AT3                                   PONDĚLÍ                           8.6.2020                     do 23.59 hod.

AAKA + ERASMUS           ÚTERÝ                               9.6.2020                     do 23.59 hod.

Archgalerie bude z technických důvodů otevřena pro vkládání výstupů vždy do 5.00 hod. následujícího dne ráno, a to pro případ, že by došlo před půlnocí k zahlcení serveru.
Pokud by se ve výjimečných případech přesto nepodařilo soubory nahrát, je potřeba soubory neprodleně odeslat (např. přes Úschovnu) vedoucímu ateliéru tak, aby bylo prokázáno splnění termínu.

X