Atelier D

Pracoviště katedry architektury (K129) Fakulty stavební ČVUT v Praze

ATELIER D je tvůrčí, výukový a dnes již ikonický prostor, který je součástí Stavební fakulty ČVUT od roku 2008. Jde o velkorysý openspace úchvatných rozměrů 29x18x9 m, vzniklý přestřešením atria bloku D – v těsném sousedství laboratoří a testovacích center. Možná i toto bylo impulsem pro autory z Atelieru Vyšehrad, aby  vytvořili prostor v mnoha detailech reflektující industriální podstatu. Jde o dvoupodlažní halu s vestavěnými boxy, které slouží pro individuální výuku nebo konzultace. Interiér byl navržen jako prostorově variabilní pro dva základní módy využití – dělený na učebny a velký přednáškový sál. (autor textu: Vít Domkář, https://www.aveton.cz/2021/02/16/atelier-d/)

Realizace 2008

Atrium dříve využívané jako hospodářský dvůr bylo nově zastřešeno a stalo se ústředním prostorem – halou pro výuku ateliérové tvorby budoucích architektů. Levitující konzultační boxy zvětšují kapacitu prostoru, základní plocha je variabilně dělitelná a přestavitelná pro výuku, výstavy a další akce. Přiznané technické provedení všech prvků vychází z původního motta studie „továrna na nápady“.

http://www.vysehrad-atelier.cz/projekty/atrium-fsv-cvut/
https://www.archiweb.cz/b/zastreseni-zapadniho-atria-budovy-d-fakulty-stavebni-cvut-hala-pro-vyuku-atelierove-tvorby

Rekonstrukce 2020

V roce 2020 byla realizována rekonstrukce. Díky tomu došlo k výraznému snížení doby dozvuku, což znamená zlepšení srozumitelnosti a snížení celkové hladiny hluku v prostoru. …

https://www.aveton.cz/2021/02/16/atelier-d/

Atelier D

Katedra architektury ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Michal Chalupa
Jiří Mezera

Vybavení Atelieru D

Pevně instalované projektory

Mobilní televize

Pravidla využívání Ateliéru D
  • Ateliér D je otevřen s příchodem prvního vyučujícího do výuky, poslední odcházející pedagog zkontroluje, zda všichni studenti prostor opustili a ateliér uzavírá.
  • Prioritní využití prostoru je zajištění ateliérové výuky, druhořadě je možné respirium a volné prostory využívat studenty fakulty stavební jako studovnu.
  • V takovém případě je nezbytné dodržovat klid, běžný ve všech studovnách!
  • V případě nevhodného chování, které ruší výuku (hluk, telefonování, pobíhání apod.), mohou být studenti (hosté) z těchto prostor vykázáni.
  • Konzultační boxy jsou v prvé řadě určeny pro konzultace pedagogů katedry architektury. V případě, že je právě využíván jako studovna, jsou studenti povinni box na vyzvání opustit.
  • Skříňky v mobilních stěnách je možné využívat jen tak, aby nebyla rušena výuka v ateliéru.
  • Všechny skříňky je nutné vyprázdnit a zámek odstranit do 15. července.
  • Neuvolněné skříňky budou po tomto termínu protokolárně otevřeny a vyklizeny, odstraněny budou i modely, které zůstanou na skříňkách a v prostoru modelovny.
  • Ateliér D je poskytován i jiným subjektům. Studenti jsou povinni respektovat omezení z tohoto vyplývající.
  • Do technických místností a skladů mají studenti vstup zakázán.
X