Kreslírny A–735 / A–737

Pracoviště katedry architektury (K129) Fakulty stavební ČVUT v Praze

Kreslírny A–735 a A–737 (v 7. patře budovy A).

Kreslírny A–735 a A–737

7. patro budovy A

Katedra architektury ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.

Vybavení kreslíren

Pevně instalované televize

X