Modelovna

Pracoviště katedry architektury (K129) Fakulty stavební ČVUT v Praze

Obecná pravidla pro tvorbu modelů

 1. Pokud si nejste jistí, jak model studentům zadat, stavte se za námi a zadání s Vámi probereme.
 2. Vzorníky materiálů vhodných k výrobě modelů jsou k dispozici v modelovně, modelářské prodejně v zadní chodbě (otevřeno denně 9-12 a 13-16) a na internetu www.promodely.cz .
 3. Terén – nejsnadnější, nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější způsob výroby terénu je rozřezání polystyrénové desky odporovým drátem a slepení dílů s přesahem. Po slepení je možné terén snadno dále upravovat a v případě nabarvení válečkem má i nejefektnější povrch. U malých měřítek je možné terén zhotovovat i vrstvením kartonu (M1:500, M1:1000 – ale vyjde to dráž, pracnější, není možné terén jednoduše upravovat, komplikovanější plošné lepení kartonu), pro větší měřítka s metrovými vrstevnicemi je karton na výrobu terénu nepoužitelný (M1:100, M1:200)! Výhodnou a snadno zpracovatelnou variantou pro plošné skládání vrstevnic jsou místo kartonu plátky extrudovaného polystyrenu (tloušťka 1 až 5 mm).
 4. Vrstevnice – výkres s vrstevnicemi je jen orientační informace, jak terén v řešeném území vypadá. Pro výrobu modelu je potřeba vrstevnice upravit tak, aby se odstranily chyby při zaměřování (ostré zlomy na vrstevnicích, upravit průběh pod komunikací a  mimo stávající zástavbu atd.), teprve potom se pustit do řezání …
 5. Velikost modelu – jediným prostorem pro skladování modelů jsou regály v zadní chodbě. Zadávejte modely tak, aby je bylo možné uskladnit a s ohledem na ostatní ateliéry.
 6. Měřítko modelu – velmi často je výhodnější a i méně pracné vyrobit dva modely (např.hmotová M1:1000 s okolím a detailní M1:100 menšího rozsahu) než jeden, ve kterém budete chtít ukázat vše tj. řešený objekt i vztahy na okolní zástavbu.
 7. Strojové dělení materiálů – pro výrobu hmotových objektů z plexi nebo extrudovaného polystyrénu je možné s výhodou využít externí firmy, které tuto službu nabízí,  www.plexi.cz – laserové řezání plexiskla, www.awac.cz – vodní paprsek, vše včetně xps.
 8. Vkládací modely – komplikace při vkládání různých variant řešeného prostoru do okolní zástavby jsou ve většině případů větší než pracnost při výrobě více kusů modelů stejného prostoru s řešeným územím.
 9. Ruční práce – podíl ruční práce na modelech se s využitím laseru podstatně snížil a ne vždy je to ku prospěchu věci. Doporučujeme výraznější návrat k ruční výrobě modelů zejména na bakalářském stupni a exaktnější modely se strojovou výrobou dílů po studentech vyžadovat až u projektů, které tento způsob prezentace vyžadují.
 10. Několik poznámek k řezání laserem:
  – Laserová trubice má omezenou životnost (cena nové cca 150 tisíc), bylo by vhodné její čas využít rozumným způsobem.
  – Řežeme pouze kartony, balza nám už několikrát hořela.
  – V popisu píšeme, že zařízení je určeno na výrobu modelových dílů, odmítáme řezat monogramy a obrázky na skicáře apod. (i když je to placené …).
  – Terény řežeme jen s velkou nechutí, protože málokdy dopadnou dobře, chyby se nedají opravit a díky malému rozměru je nutné skládat více dílů (spára je velmi viditelná), nedoporučujeme je takto zadávat a zvlášť ne pro větší plochy.

Modelovna

Katedra architektury ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Michal Chalupa

Desatero pro tvorbu datových souborů a využití laserového plotru

1/ Zařízení je určeno k řezání dílů na výrobu modelů do ateliérové výuky studentů programu A+S a není určeno
k výrobě zakázek mimo FSv ČVUT.

2/ Základní materiál určený pro řezání je karton nebo vícevrstvá lepenka, ostatní materiály konzultujte
v modelovně.

3/ Velikost pracovní plochy 60 x 30 cm.

4/ Vstupními daty jsou vektorové soubory pdf s díly na model v odpovídajícím měřítku, které jsou rozmístěny pro optimální využití pracovní plochy zařízení, vzdálenost mezi jednotlivými díly 1 mm a více.

5/ Pro gravírování (vryp) je určena červená barva čáry (RGB=255,0,0), pro prořez modrá barva čáry (RGB=0,0,255).

6/ Čáry nesmějí být na sebe vrstveny, dvě čáry na sobě znamenají dva průjezdy laserovým paprskem, kde druhý průjezd výrazně rozšíří řezanou linku.

7/ Při výrobě dílů typu příhradové konstrukce je potřeba dodržet minimální tloušťku nosníků 1 mm.

8/ Vzhledem k malým rozměrům pracovní plochy, není toto zařízení využitelné na výrobu vrstevnicových terénů.

9/ Výroba dílů je zpoplatněna částkou 15 kč za desku
a 5 kč za minutu řezu
, materiál je k zakoupení v modelářské prodejně – otevřeno denně 9 až 16 hodin.
www.promodely.cz

10/ Jednoduché díly, které lze snadno zhotovit ručně i bez použití laserového plotru, budou z výroby odmítnuty.

X