Spolupráce FSv ČVUT na výstavě Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy

V rámci letošních oslav sedmistého výročí narození Karla IV. otevře Muzeum hlavního města Prahy novou expozici zaměřenou na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století. Hlavní důraz bude na dobu panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Jde o první etapu plánované expozice, která představí podobu lucemburské Prahy a život v ní v celkovém středověkém kontextu. Komplexní pojetí expozice tímto přináší ojedinělý vhled do středověkého města a urbánních proměn Prahy.
Na přípravě této unikátní výstavy spolupracoval i tým odborníků z Katedry architektury FSv ČVUT v čele s Vojtěchem Dvořákem. Pro výstavu vytvořili virtuální i hmotové modely důležitých karlovských založení, zástavby celé aglomerace i jednotlivých staveb přibližujících podobu města, proměněného Karlem i ostatními lucemburskými panovníky. K atraktivním exponátům určitě patří model Vyšehradu, Pražského hradu, či unikátní model podoby chrámu sv. Víta, který v Karlově době sloužil náboženským i státnickým potřebám ještě spolu s původní románskou bazilikou.Návštěvník nahlédne do středověkého města i pomocí dalších hmotových a virtuálních rekonstrukcí – důležitých pražských míst i jednotlivých staveb (Dobytčí trh, Kostel Panny Marie Sněžné, Emauzy, Dům U Kamenného zvonu atd.).
Výstava je v prostorách Domu U Zlatého prstenu, Týnská 6 od 13.12.2016

Více informací http://www.muzeumprahy.cz/praha-karla-iv-velkolepe-staveniste-evropy/

X