Úvod do navrhování architektury

129UNA | 4 | 0 | 5 | zk

Grafická prezentace architektury

129GPA | 0 | 5 | 5 | kz

Ateliér architektonické kompozice

129AAKO | 0 | 3 | 4 | kz

Architektonické kreslení

129AKR | 0 | 3 | 4 | kz

Atelier arch. tvorby – základní 1

129ATZ1 | 0 | 4 | 4 | kz

Atelier arch. tvorby – základní 2

129ATZ2 | 0 | 4 | 6 | kz

Nauka o budovách 1

129NB01 | 2 | 1 | 3 | z zk

Ateliér architektonické tvorby 1

129AT01 | 0 | 6 | 6 | kz

Nauka o budovách 2

129NB02 | 3 | 1 | 5 | z kz

Atelier architektonické tvorby 2

129AT02 | 0 | 6 | 8 | kz

Dějiny architektury 1

129DA01 | 2 | 0 | 3 | zk

Dějiny architektury 2

129DE2A | 2 | 0 | 3 | zk

Dějiny architektury 3

129DE3 | 2 | 1 | 4 | z zk

Nauka o budovách 3

129NB03 | 2 | 1 | 3 | z

Atelier architektonické tvorby 3

129AT3 | 0 | 8 | 10 | kz

Ateliér tvorby – konstrukční

129ATV4 | 0 | 6 | 9 | kz

Ochrana památek

129YOPA | 2 | 0 | 5 | z 

Bakalářská práce

129BPA | 0 | 16 | 16 | z

SZZ

Státní závěrečná zkouška – tematický okruh Architektonické navrhování budov

Revit

129YGRE | 0 | 2 | 1 | z

ArchiCad 1– základní

129YGA1 | 0 | 2 | 1 | z

ArchiCad 2 – pokročilý

129YGA1 | 0 | 2 | 1 | z

3D max

129YG3D | 0 | 2 | 1 | z

Cinema

129YGCI | 0 | 2 | 1 | z

Architektonické kreslení 3

129XA3K | 0 | 3 | 1 | kz

Za památkami Prahy

129XZPP | 1 | 1 | 1 | z

Kreslení v plenéru (1 týden)

129XA4K | 0 | 2 | 1 | z

Úvod do fotografické praxe

129XUFP | – | – | – | –

Praktikum tvůrčí fotografie

129XPTF | – | – | – | –

Membránové konstrukce

129XMEK | – | – | – | –

Psychologie architektury

129XPAR | 0 | 2 | 1 | z

Architektonické modely 1

129XAM1 | 0 | 2 | 1 | z

Architektonické modely 2

129XAM2 | 0 | 2 | 1 | z

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K129
Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 je účast na přednáškách doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví vedoucí katedry. V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) mají studenti na K129 povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Více nepřítomnosti musí povolit cvičící na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.

Informace o bakalářském studijním programu Architektura a stavitelství, Oboru Architektura a stavitelství: http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/programy/oborba.php

Vynikajícím studentským semestrálním ateliérovým projektům uděluje katedra architektury osenění – ŽLUTOU KARTU (http://archgalerie.fsv.cvut.cz/info)

Inspirace, soutěže, výstavy: http://apluses.cz/souteze-vystavy-inspirace/

X